هوميوپاتي چیست؟

برنا: داروهاي هوميوپاتي در سال 1938 مورد تاييد سازمان FOA (سازمان تاييد غذا و دارو آمريکا) قرار گرفت. 75 درصد اين داروها گياهي است و به گفته اعضاي انجمن هوميوپاتي ايران، در درمان مشکلات روحي و جسمي موثر است...
"هوميوپاتي" چندين بار اين کلمه را روي تابلو پزشکان و يا روي کارت ويزيتشان ديده ام، از چند نفر هم پرسيدم، يعني چه؟ هر کس يک چيزي مي گفت، يکي مي گفت: فکر مي کنم همان هيپنوتيزم خودمان است با اسم جديد.
ديگري مي گفت: يک نوع بيماري است که تازه کشف شده، خلاصه خودم دست به کار شدم توي خيابان راه افتادم و روي تابلو پزشکان را خواندم، يکدفعه تابلويي ديدم با اين نوشته دکتر ... رهنما عضو انجمن هوميوپاتي ايران حال مشکل دو تا شد، "انجمن هوميوپاتي" وارد مطب شدم، خدا را شکر خلوت بود. از خانم منشي وقت گرفتم.
... رهنما يک پزشک و عضو انجمن هوميوپاتي ايران، هوميوپاتي را اين گونه تعريف کرد: طب هوميوپاتي روش درماني خاصي است که در آن با تحريک دقيق سيستم ايمني و حياتي بسيار توسط داروهاي خاص هوميوپاتي بيماران را مي توان درمان کرد. در هوميوپاتي تکيه بر درمان بسيار توسط قواي حياتي و درماني خود بسيار است. اولين بار هوميوپاتي توسط ساموئل هانمن پزشک آلماني (1843-1755) کشف شد.
رهنما درباره تفاوت هوميوپاتي و علم پزشکي امروز برايم مي گويد: براي فردي که سردرد ميگرني دارد در طب امروز، مسکن ضد درد همراه با داروي اعصاب يا داروي ضد ميگرن تجويز مي شود و تا زمان مصرف اين داروها، اغلب سردردها کنترل مي شوند ولي چون علت ايجاد کننده سردردها همچنان باقي است با قطع دارو سردردها دوباره عود مي کند در حالي که در طب هوميوپاتي براي سردردها داروي خاصي تجويز نمي شود بلکه دارو به علت ايجاد کننده سردرد تجويز مي شود و با طرف شدن علت، سردرد براي هميشه بهبود مي يابد.

به گفته رهنما تا 10 سال قبل مردم فکر مي کردند هوميوپاتي يعني انرژي درماني و تنها براي بيماري هاي روحي مثل افسردگي، اضطراب و ... به پزشک هوميوپات مراجعه مي کردند اما در حال حاضر در کنار بيماري هاي جسمي مسائل رواني را هم با پزشک هوميوپات در ميان مي گذارند. در اصل ابراز درماني هوميوپاتي بطور کامل دارويي است و از اين طريق هم مشکلات روحي و هم جسمي را درمان مي کند.

وي معتقد است؛ داروهاي هوميوپاتي در سال 1938 مورد تاييد سازمان FOA (سازمان تاييد غذا و دارو آمريکا) قرار گرفت. 75 درصد اين داروها گياهي است. مثل بابونه، شقايق، رازيانه... 10 تا 15 درصد معدني است مانند کلسيم، منيزيوم، روي و 10 درصد جانوري مثل شير يک ميدان خاص يا عسل يک زنبور خاص از آنجايي که داروهاي هوميوپاتي به ميزان زياد رقيق شده اند و طبيعي هستند عوارض جانبي ندارند.
از نظر اين عضو انجمن هوميوپاتي مصرف همزمان داروهاي شيميايي و هوميوپاتي اين است که داروهاي هوميوپاتي سيستم ايمني را تحريک مي کند و مصرف داروي شيميايي موجب مي شود که عملکرد خودش را به خوبي نشان ندهد ولي داروي هوميوپاتي به علت رقيق بودن برداروهاي شيميايي اثر نمي گذارد. بنابراين در صورت مصرف داروي هاي شيميايي فردمي تواند در کنار آن از داروي هوميوپاتي نيز استفاده کند در اصل داروي شيميايي را قطع نمي کنيم اما به مرور زمان با توجه به وضعيت بسياري مي توانيم آن را کم کنيم.
به عنوان مثال يکي از بيماران من که سه نوع داروي فشار خون مصرف مي کرد پس از سه ماه مصرف داروي هوميوپاتي به دليل آمدن فشار خونش، يکي از داروهاي شيميايي او را قطع کردم.
پس هوميوپاتي يک روش درماني است نه هيپنوتيزم و چيزهاي ديگر يک روش که با تحريک سيستم ايمني، قصد ريشه کن کردن بسياري را دارد.