نقش فناوری‌های پوشیدنی در آموزش و پرورش

همان گونه که حضور فناوري هاي پوشيدني، از دستبندهاي تناسب اندام تا ساعت هاي هوشمند و عينک گوگل در زندگي روزانه ما بيشتر و بيشتر به چشم مي آيند، توجه به قابليت استفاده از اين فناوري ها در بخش آموزش و پروش نيز رو به افزايش است.
به گزارش "علم و فناوري" عصرايران، برخي کارشناسان مانند "اموري کريگ" از کالج نيو روشل، معتقدند دستگاه هاي پوشيدني از پتانسيل تغيير روش تعامل و ارائه اطلاعات توسط معلمان و اساتيد به دانش آموزان و دانشجويان برخوردار هستند. اموري کريگ پنج روشي که جريان رو به رشد فناوري هاي پوشيدني مي تواند فرصت هاي جديد در کلاس درس ايجاد کنند را اين گونه دسته بندي کرده است:

اپليکيشن 
بين اندرويد، iOS، ويندوز فون و حتي عينک گوگل اکوسيستم به طور فزاينده بزرگي از اپليکيشن هاي توليد شده براي موبايل و دستگاه هاي پوشيدني وجود دارد. اپليکيشن هايي مانند StreetMuseum براي iOS که به کاربر در تجسم خيابان هاي لندن در طول تاريخ کمک مي کنند، با آموزش و پرورش نيز گره خورده اند. اين قبيل اپليکيشن ها به معلمان و اساتيد اجازه مي دهند تا دروس را به دنياي واقعي وارد کرده و آن را براي نسل فناوري محور کنوني کاربردپذيرتر کنند.
در همين راستا، توسعه اپليکيشن براي موفقيت موبايل و دستگاه هاي پوشيدني هم در آموزش و پرورش و هم حوزه هاي ديگر از اهميت ويژه اي برخوردار است. اپليکيشن ها براي موفقيت فناوري هاي پوشيدني همان گونه که در موبايل هاي هوشمند شاهد بوده ايم از ارکان ضروري محسوب مي شوند.

سفرهاي مجازي
با به کارگيري ويدئوهاي اول شخص از طريق فناوري هايي مانند عينک هاي هوشمند، دستگاه هاي پوشيدني مي توانند تجربه سفرهاي مجازي دور دنيا را براي دانش آموزان و دانشجويان فراهم کنند. از اين طريق، يادگيري آنها بهبود يافته و قادر به مشاهده مکان هايي هستند که پيش‌تر هرگز شانس بازديد از آنها را نداشته اند. به عنوان مثال، يک استاد فيزيک مي تواند دانشجوي خود را روانه سفر مجازي به يک راکتور هسته اي کرده و يک استاد جامعه شناسي از ميدان تايمز نيويورک مفاهيم جامعه شناختي که در آنجا مشاهده مي کند را تشريح کند و تنها به يک سخنراني ساده محدود نباشد.