ميکروفن نوارى

در ميکروفن نوارى، يک نوار فلزى نازک و موج‌دار بين قطب‌هاى يک مغناطيس قرار گرفته است. هنگامى که موج صوتى به اين نوار برخورد مى‌کند اختلاف فشار هواى دو طرف اين نوار باعث حرکت آن مى‌شود. ارتعاشات نوار جريان الکتريکى توليد مى‌کند. (اين اختلاف فشار ــ‌حرکت نوارــ با سرعت ذرات در موج صوتى برابر است، از اين‌رو گاهى ميکروفن‌هاى نوارى را ميکروفن‌هاى شتابى نيز مى‌نامند.)

در مقايسه با ميکروفن ديناميک، ميکروفن نوارى داراى معايبى است. بزرگ‌تر و سنگين‌تر بوده و در مقابل حرکت هوا بسيار حساس است و نيز در بوم صدا يا به‌عنوان ميکروفن دستى کاربردى ندارد. هم‌چنين در نزديکى منابع صوتى بلند دچار اضافه بار مى‌شود. از اين‌رو هنگام استفاده در مقابل منبع صوتى با زاويه قرار مى‌گيرد. قيمت ميکس و مسترينگ

اين ميکروفن براى صدابردارى ثابت، گفتگو و موسيقى يا به صورت پايه‌اى و آويزان مناسب است. واکنش فرکانسى آن نسبت به صداهاى گذرا بسيار خوب است و از کيفيت صداى خوبى برخوردار است. واکنش فرکانسى آن در همه? محدوده? شنوائى يکسان است (?? تا ????? هرتز). در نزديکى منابع صوتي، بر فرکانس‌هاى پائين تأکيد مى‌کند و از اين پديده مى‌توان در صدابردارى از افرادى که آهنگ صداى آنها زير است، استفاده کرد.