مسترینگ به زبان ساده

مسترينگ فرآيندي است که در آن آخرين پردازش هاي ضروري بر روي ميکس نهايي اثر صوتي انجام مي پذيرد و آن را آماده عرضه به مخاطب مي نمايد. اهميت مسترينگ به حدي است که در کشور هاي پيشرفته رشته مجزاي مهندسي مسترينگ به موازات مهندسي ميکس داير است و اساسا ميکس و مسترينگ به عنوان دو پروسه جدا از هم تلقي مي شوند. آموزش ميکس و مسترينگ

يک مستر خوب، نقطه افتراق يک کار مبتدي و يا نيمه حرفه اي از کار حرفه اي مي باشد و علت موفقيت و يا عدم موفقيت يک آلبوم موسيقي راتا حد زيادي ميتوان در نوع مسترينگ آن جستجو کرد. حال به طور خلاصه خواهيم ديد که اساسا مسترينگ چيست و چه فرايند هايي در آن انجام مي پذيرد.

در اطراف ما انواع و اقسام وسايل پخش موسيقي موجود است، از اسپيکر هاي کوچک و ارزان قيمت کامپيوتر تا سيستمهاي غول آساي پخش زنده موسيقي، از هدفون هاي بي کيفيت تا هدفون هاي گرانقيمت و حرفه اي و از سيستمهاي صوتي ريز و درشت ماشين تا سيستمهاي خانگي. تمام اين وسايل در يک نقطه اتفاق نظر دارند و آن متفاوت بودن صداي خروجي هر کدام از اين سيستمها در مقايسه با بقيه است !!!

به عنوان مثال دو اتومبيل را تصور کنيد با دو سيستم صوتي متفاوت، راننده ماشين اول به علت علاقه به صداي بم(بوم بوم!!!) يک ساب ووفر گرانقيمت روي ماشين نصب کرده و راننده ماشين دوم به دليل علاقه به صدا هاي زير( تيس تيس !!!) دو عدد تووييتر اضافه براي ماشين خود خريداري نموده است . به هر دوي اين راننده ها يک آهنگ يکسان جهت پخش در سيستم صوتي خودرو هايشان داده ميشود. نتيجه از پيش روشن است ، در ماشين اول صداهاي بم آهنگ بهتر و بلندتر پخش مي شود و در ماشين دوم صداهاي زير آهنگ واضح تر و رسا تر شنيده خواهد شد. 

منبع: sdrecords.i