مختصات تک‌جهتی میکروفن

واکنش جهتى (الگوى جهتي) يک ميکروفن توسط نوع و طرح آن تعيين مى‌شود. ممکن است عملکرد ميکروفن در تمامى گستره? صوتى ثابت نباشد. اگر ميکروفن نسبت به فرکانس‌هاى بالا داراى جهت بيشترى باشد، منابع صوتى که در تيررس آن قرار مى‌گيرند به‌خوبى پخش مى‌شوند. اما هنگامى که از تيررس آن خارج مى‌شوند، يا ميکروفن مى‌چرخد، با ايجاد اختلال در واکنش نسبت به فرکانس‌هاى بالا، وضوح صدا مختل مى‌شود.

ميکروفن تک‌جهتى نسبت به يک زاويه? خاص، حساس و نسبت به جهات ديگر غيرحساس است. اين خصوصيت براى تمرکز ميکروفن بر ناحيه? خاص يا تأکيد بر صداهاى آرام‌تر در کنار صداهاى بلندتر مفيد خواهد بود. ميکروفن‌هاى تک‌جهتى معمولاً در بوم‌هاى صدا به‌کار مى‌روند. هر چه ميکروفنى جهت‌دارتر باشد، توانايى آن در صدابردارى بدون صداهاى مزاحم بيشتر خواهد بود. آموزش ميکس و مسترينگ