متن آهنگ بی خداحافظ

پر حرفی میدونم اینجوری ساکت نشو
بزار خوب نگات کنم بی خداحافظ نرو
دل به دریا میزدم من جلوت زانو زدم
واسه موندنت تو این خونه قید دنیا رو زدم
دل به دریا میزدم من جلوت زانو زدم
واسه موندنت تو این خونه قید دنیا رو زدم
واسه تنها شدن آماده نیستم
ولی تو خودتو آماده کردی
دلت میره ولی یادت میمونه
یه روز میفهمی با دلم چه کردی
واسه تنها شدن آماده نیستم
ولی تو خودتو آماده کردی
دلت میره ولی یادت میمونه
یه روز میفهمی با دلم چه کردی
سرتو بالا بگیر من که چیزی نمی گم
فقط میخوام نگات کنم هی نگو راضی نمیشم
من که حرفهامو زدم روبروت زانو زدم
تو نمیشنیدی ولی من از غمت زار میزدم
من که حرفهامو زدم روبروت زانو زدم
تو نمیشنیدی ولی من از غمت زار میزدم
واسه تنها شدن آماده نیستم
ولی تو خودتو آماده کردی
دلت میره ولی یادت میمونه
یه روز میفهمی با دلم چه کردی

دانلود آهنگ بی خداحافظ