فهرست جديد از واردات ممنوعه

دنياي اقتصاد: به دنبال توافق‌هاي اخير بين وزارتخانه‌هاي متولي واردات براي دسته‌بندي كالاهاي وارداتي به سه دسته ضروري، زائد و مضر براي جلوگيري از واردات دو دسته آخر به كشور، وزارت جهادكشاورزي فهرست 80 رديف تعرفه‌اي شامل 323 قلم كالاي وارداتي را به وزارت بازرگاني ارسال كرد تا از واردات اين كالا‌ها به كشور جلوگيري شود.

فهرست مطول وزارت جهادكشاورزي شامل همه حيوانات زنده اعم از گاو، گوسفند، بز، مرغ، خروس و غيره است و گوشت اين حيوانات را چه به صورت تازه و چه منجمد شامل مي‌شود. همچنين وزارت جهادكشاورزي براساس توافق اخير با وزارت بازرگاني خواستار توقف واردات اقلام مختلفي از كالاهاي لبني، سبزيجات و ميوه‌جات شده است. همزمان، وزير بازرگاني از تهيه فهرست ديگري از كالاهاي ممنوعه وارداتي در وزارت صنايع خبرداده و اعلام كرده است كه نامه‌هاي حاوي فهرست ممنوع‌الورودها در راه است.

جزئيات کامل 323 قلم کالاي وارداتي ممنوعه/ واردات گوشت متوقف شد

پيرو دومين نامه صادق خليليان، وزير جهاد کشاورزي مبني بر اعلام شرايط و ضوابط واردات 323 قلم کالاي وارداتي ممنوعه در قالب 80 رديف تعرفه‌اي، وزارت جهاد کشاورزي جزئيات اين فهرست را در اختيار «دنياي اقتصاد» قرار داد.

آنچه که در اين فهرست بيش از ساير موارد شاخص است، ممنوع شدن واردات محصولاتي مانند فرآورده‌هاي گوشتي، ميوه و گوشت تازه و منجمد «تا اطلاع ثانوي» است.

جزئيات کامل اين فهرست به شرح زير است:

1 - اسب، الاغ، قاطر و استر زنده (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلي واردات از وزارت جهاد کشاورزي
2 - حيوانات زنده از نوع گاو (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلي واردات از وزارت جهاد کشاورزي
3 - حيوانات زنده از نوع گوسفند و بز (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلي واردات از وزارت جهاد کشاورزي
4 - مرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده از نوع خانگي (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلي واردات از وزارت جهاد کشاورزي
5 - ساير حيوانات زنده - با اخذ مجوز قبلي واردات از وزارت جهاد کشاورزي
6 - گوشت حيوانات از نوع اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه يا سرد کرده يا منجمد - تا اطلاع ثانوي ثبت سفارش انجام نشود
7 - احشاي خوراکي حيوانات از نوع گاو، گوسفند، بز، اسب (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - تا اطلاع ثانوي ثبت سفارش انجام نشود
8 - ساير گوشت‌ها و احشاي خوراکي، تازه، سرد کرده يا منجمد (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - تا اطلاع ثانوي ثبت سفارش انجام نشود
9 - گوشت و احشاي خوراکي نمک زده.. (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - تا اطلاع ثانوي ثبت سفارش انجام نشود
10 - ماهي زنده (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن)- با اخذ مجوز قبلي واردات از وزارت جهاد کشاورزي
11 - شير و خامه شير، غليظ نشده (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - تا اطلاع ثانوي ثبت سفارش انجام نشود
12 - مواد اوليه شير خشک اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي - مطابق بند 48 فهرست نامه شماره 23818/20 مورخ 15/6/89 جزو موارد استثنا اعمال شود
13 - دوغ، شير و خامه بسته‌بندي شده، ماست، کفير و ... به استثناي فرآورده‌هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوار تحت رديف تعرفه‌هاي 04031010 و 04039010 - تا اطلاع ثانوي ثبت سفارش انجام نشود
14 - آب پنير، حتي غليظ شده و ... (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - تا اطلاع ثانوي ثبت سفارش انجام نشود
15 - کره بسته‌بندي به صورت بسته‌هاي 500 گرمي و کمتر - تا اطلاع ثانوي ثبت سفارش انجام نشود
16 - کره بسته‌بندي شده به صورت بسته‌هاي بيش از 500 گرم - با اخذ مجوز قبلي واردات از وزارت جهاد کشاورزي
17 - خميرهاي لبني براي ماليدن روي نان - تا اطلاع ثانوي ثبت سفارش انجام نشود
18 - ساير - تا اطلاع ثانوي ثبت سفارش انجام نشود
19 - پنير و کشک (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - تا اطلاع ثانوي ثبت سفارش انجام نشود
20 - تخم پرندگان با پوست تازه و ... (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلي واردات از وزارت جهاد کشاورزي و شماره تعرفه //// (ساير) مطابق رديف 6 مندرج در نامه شماره 23828/020 مورخ 15/6/89 اعمال شود
21 - محصولات خوراکي که منشا حيواني دارد و ... (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلي واردات از وزارت جهاد کشاورزي
22 - روده، بادکنک و شکمبه و ... - تا اطلاع ثانوي ثبت سفارش انجام نشود
23 - پوست و ساير اجزاي پرندگان (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلي واردات از وزارت جهاد کشاورزي
24 - استخوان، استخوان توي شاخ و ... (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلي واردات از وزارت جهاد کشاورزي
25 - عاج، کاسه لاک پشت و ... (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - تا اطلاع ثانوي ثبت سفارش انجام نشود
26 - مرجان و مواد مشابه ... - تا اطلاع ثانوي ثبت سفارش انجام نشود
27 - عنبر خاکستري و ... - با اخذ مجوز قبلي واردات از وزارت جهاد کشاورزي
28 - محصولات حيواني که در جاي ديگر و... (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلي واردات از وزارت جهاد کشاورزي
29 - انواع پياز گل، ... (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلي واردات از وزارت جهاد کشاورزي
30 - ساير نباتات زنده و ... (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلي واردات از وزارت جهاد کشاورزي
31 - گل و غنچه گل و ... (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلي واردات از وزارت جهاد کشاورزي
32 - شاخ و برگ و ... (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلي واردات از وزارت جهاد کشاورزي
33 - گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده - تا اطلاع ثانوي ثبت سفارش انجام نشود
34 - کلم، گل کلم و ... (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن)- تا اطلاع ثانوي ثبت سفارش انجام نشود
35 - کاهو و کاسني و ... (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - تا اطلاع ثانوي ثبت سفارش انجام نشود
36 - هويج، شلغم و ... (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن)- تا اطلاع ثانوي ثبت سفارش انجام نشود
37 - خيار و خيار ترشي و ... - تا اطلاع ثانوي ثبت سفارش انجام نشود
38 - سبزيجات غلافدار و ... (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلي واردات از وزارت جهاد کشاورزي
39 - ساير سبزيجات تازه و ... (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلي واردات از وزارت جهاد کشاورزي
40 -سبزيجات نپخته و پخته شده در آب (کليه تعرفه‌هاي ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلي واردات از وزارت جهاد کشاورزي