جیتر چیست؟

در مباحث قبل گفتيم که اساس کار تکنولوژي صداي ديجيتال بر پايه سمپل برداري در فواصل زماني منظم از يک سيگنال آنالوگ است. مثلا براي ضبط يک فرکانس ??? هرتز، طبق قانون نيکوييست – شنن بايد حداقل ???? مرتبه در ثانيه از سيگنال نمونه برداري شود. اگر به هر دليل نظم نمونه برداري به هم بخورد در اصطلاح مي گوييم “جيتر” پديد آمده است. در اين نوشته به بررسي عوامل پديد آمدن جيتر و تاثير آن بر سيگنال خواهيم پرداخت.آموزش ميکس و مسترينگ

بهتر است در آغاز مختصري در ارتباط با Word Clock توضيح داده شود. از آنجايي که اساس کار سيستم صوتي ديجيتال بر مبناي سمپل برداري در بازه زمان است از اين رو نيازمند يک منبع دقيق و دائمي براي دريافت زمان مي باشد . لين منبع زمان همان Word Clock سيستم مي باشد.در واقع وقتي فرکانس نمونه برداري را بر روي عددي خاص مثلا ?????hz تنظيم مي کنيم ، اين وظيفه Word Clock است که در هر ثانيه ????? پالس با فواصل مساوي توليد کند و از اين طريق مبناي زماني درست را براي مدار نمونه برداري فراهم آورد.

اگر مباحث قبلي را مطالعه کرده باشيد حتما به ياد داريد که موج آنالوگ همانند شکل ? مي باشد و در اصطلاح موج سينوسي ناميده مي شود.

و همچنين به ياد داريد که براي ضبط ديجيتال بايد در فواصل زماني مشخص از سيگنال آنالوگ نمونه برداري شود. اين نمونه برداري فرضي در شکل ? نمايش داده شده است.

Analog sampling 2شکل سه: نمونه برداري از سيگنال آنالوگ

همان گونه که در شکل ملاحظه مي کنيد از اين سيگنال در ?? نقطه نمونه برداري شده است که با نقاط آبي مشخص مي باشند. با استفاده از اطلاعات محور افقي که با عدد نمايش داده شده (محور زمان) و محور عمودي که با صفر و يک نمايش داده شده( محور شدت سيگنال يا bit depth) مي توان سيگنال فوق را به صورت ديجيتال شبيه سازي کرد . البته توجه داشته باشيد که اين صرفا يک مثال است و براي وضوح بيشتر تصوير تعداد نقاط نمونه برداري بسيار کم و در نتيجه دقت شبيه سازي پايين است. امابراي توضيح تئوري کفايت مي کند.

همچنين همانطور که در شکل مشاهده مي کنيد مرجع زمان همان سيگنال Word Clock هست که در بالاي گراف آمده است. در مثال بالا مرجع زمان بسيار دقيق در نظر گرفته شده حال اگر Word clock دقت لازم را نداشته باشد فاصله زماني بين نقاط نمونه برداري نا مساوي خواهد بود که موجب کاهش دقت سيگنال نمونه برداري شده مي گردد. اين پديده در شکل چهار قابل مشاهده است.

منبع: sdrecords.ir