تنظیم همراهی برای ملودی ۱

الگوي باس براي آکورد Dm7
در ادامه مطلب قبل راجع به همراهي جلوتر از هارموني در اين نوشته سعي مي کنيم با ذکر يک مثال موضوع را بيشتر روشن کنيم. هر چند در آينده روشهاي بهتر و حرفه اي تري را براي همراهي و اجراي يک ملودي معرفي خواهيم کنيم.
براي نمونه ملودي زيباي Dark Eyes که بصورت 4/4 تنظيم شده است را در نظر مي گيرم. چند ميزان اول اين ملودي براي يادآوري در اينجا نمايش داده شده است.

لازم است توجه داشته باشيم که يک نوازنده خوب بايد با تمامي قسمتهاي ملودي، فراز و نشيبها و … آن آشنا باشد و بتواند بدون فکر کردن از هر قسمت ملودي، شروع به نوازندگي کرده و يا بتواند آنرا دستخوش تغيير و تحولات لازم از جمله اجراي Double يا Half Speed ، اجرا در کسر ميزانهاي ديگر و … نمايد.

Dark Eyes
ملودي 4/4 براي همراهي حالت سوئينگ
حال فرض کنيد ملودي را در اختيار داريم و مي خواهيم با ساده ترين حالت آنرا در مايه هاي Jazz اجرا کنيم. لذا ريتم Swing را انتخاب کرده براي سهولت از آکوردهاي ساده مانند Dm7 ، Gm7 و A7 استفاده مي کنيم.
A7 Bass
الگوي باس براي آکورد A7
در اجراي بخش باس از الگوهاي باس روان و حرکت کننده (Walking Bass) استفاده مي کنيم. بعنوان مثال به شکل تهيه شده که الگوهايي را براي اجراي آکوردهاي Dm7 يا A7 نمايش مي دهد، دقت کنيد. هرگز فراموش نکنيد که زيبايي يک باس روان در آن است که حرکات کروماتيک در حوالي يکي از سه نت اصلي آکورد داشته باشد. شما مي توانيد همانند همين الگوها براي آکورد Gm7 به سليقه خود بخش باس را اجرا کنيد.
در اولين مرحله براي ايجاد احساس Jazz و هماهنگي با يک ريتم Swing نياز به آن است که آکوردها را به حالت ضد ضرب اجرا کنيم. بنابراين همانطور که در نوشته قبل توضيح داديم ساده ترين کار آن است که اجراي آکوردها را به پس از ضرب اول ميزان موکول کنيم. به شکل نگاه کنيد و به قطعه اجرا شده با اين ويژگي گوش دهيد.

Post Chord Accomp
audio.gif اجراي ملودي با همراهي پس از هارموني
همانطور که مشاهده مي کنيد در اينجا اجراي آکورد ها در ضرب دوم هر ميزان صورت گرفته است. يعني چناچه هر ميزان را بصورت 1, 2, 3, 4, بشماريد؛ آکورد روي ضرب 2 اجرا مي شود. هيچ اشکال خاصي هم ندارد سعي کنيد با حرکات پا، دست يا بدن ريتم را دنبال کنيد و آنرا عميقآ درک و حس کنيد.
در نمونه دوم آکوردهاي همراهي را بصورت پيشرو اجرا کرده ايم. يعني بعنوان مثال اگر در حال حاضر در ميزاني با هارموني ر مينور هفت هستيم قبل از آنکه به ميزان بعدي که آکورد لا ماژور هفت دارد برسيم، آکورد لاماژور هفت را مي گيريم. به شکل دقت کنيد و به ملودي و همراه اجرا شده در زير شکل گوش دهيد. سعي کنيد به تفاوت آن با نسخه بالايي پي ببريد.

Pre Chord Accomp
audio.gif اجراي ملودي با همراهي جلوتر از هارموني
در اين حالت باز اگر هر ميزان را بصورت 1, 2, 3, 4, بشماريد مشاهده خواهيد کرد که آکورد در ضرب 4 اجرا مي شود و هارموني اي را ميگيرد که قرار است در ميزان بعدي اجرا شود.
اما تفاوت و يا رمز کار در اين است که انسان بطور نا خودآگاه – چه شونده حرفه اي باشد و چه عام – بدون آنکه بخواهد توانايي تشخيص سر ضرب را دارد. در حالت اول هنگامي که آکورد در ضرب دوم اجرا مي شود، سر ضرب قبلي شما را قبلآ تحريک کرده و ضربه اي از طريق گوش به بدن شما زده است لذا اجراي آکورد در ضرب دوم تغيير کمتري در شما ايجاد مي کند. آهنگسازي و تنظيم

در حالي که در حالت دوم فاصله ميان ضربه اول و اجرا آکورد بيشتر است و شما استراحتي کرده ايد و کمتر انتظار شنيدن يک ضربه، مثلآ از طريق اجراي آکورد را داريد، لذا اين اجرا قاعدتآ بايد شما را بيشتر غالفگير کند؛ بگونه اي که اگر دقت لازم را نداشته باشيد حتي ممکن است سر ضرب را گم کنيد. يکبار ديگر به اجراي دوم با دقت گوش کنيد.

به اين اجرا نيز گوش کنيد که همانند حالت دوم است اما اجراي آکورد تنها در صورتي انجام گرفته است که هارموني تغيير کند.