تناسب اندام چیست

تناسب به معناي لاغر بودن، داشتن کمر باريک يا عضلات حجيم نيست. بلکه ترکيبي از شاخص هايي است که ما را قادر مي سازد از تمام توانايي هاي بالقوه خود در فعاليت هاي شديد بدني استفاده کنيم.
تناسب بدني عملکرد قلب، شش ها و ماهيچه هاي بدن را شامل مي شود و به طور ويژه ظرفيت قلبي ـ ريوي، نيروي عضلاني، استقامت عضلاني و انعطاف را مورد توجه قرار مي دهد.
بعلاوه تناسب بعد رواني و احساسي ما را نيز متاًثر مي سازد از آنجايي که آنچه بدن ما انجام
مي دهد روان و افکار ما را تحت تاًثير قرار مي دهد.
اگرچه تناسب اندام و سلامتي همديگر را تحت تاًثير قرار مي دهند اما يکسان نيستند، يک انسان سالم مي تواند بدليل نداشتن فعاليت ورزشي از نظر بدني متناسب نباشد.
از طرف ديگر فردي که از نظر بدني متناسب است ممکن است (بدليل عدم سلامتي کامل) نتواند فعاليت روزانه يخود را به خوبي انجام دهد.

تناسب چرا؟
هر روزه،تمايل به داشتن بدني زيبا و متناسب افزايش مي يابد در حالي که مقدار زيادي محصولات پزشکي وجود دارد که مي تواند آنگونه که دوست داريد جسم شما را زيبا و متناسب کند ولي هنوز حقيقتاً هيچ جايگزيني براي ورزش هايي که باعث تناسب بدن مي شوند وجود ندارد. شواهد علمي به طور افزاينده بر اين نکته تاکيد دارند که بهترين عامل براي دستيابي به تناسب جسمي مورد نظر، بدون شک، ورزش مستمر و منظم است. فوايد مهم ديگري علاوه بر ظاهر متناسب وجود دارد که از طريق ورزش کردن حاصل مي شود و تناسب کمترين امتيازي است که ورزش کردن به شما ارائه مي کند.