تمرینات تناسب ‌اندام هوازی

براساس تعريف ارائه شده از کالج پزشکي ورزشي امريکا (ACSM)، تمرين هوازي فعاليتي است که شامل حرکات ريتميک و مداوم گروه‌هاي عضلاني بزرگ بدن مي‌شود. قلب و ريه‌ ها بايد بالاتر از سطح عادي فعاليت کنند. تعيين ضربان قلب هدف قبل از شروع هر تمرين هوازي مفيد است. ضربان قلب هدف افراد از لحاظ دامنه محاسبه مي‌شود. براي محاسبه اين دامنه از فرمول زير استفاده مي‌شود:
ضربان قلب مينيمم = )سن - 220) × 60/0
ضربان قلب ماکسيمم = )سن - 220) × 90/0

عددي که توسط اين فرمول‌ها به دست مي‌آيد بايد ضربان قلب هدف شما درنظر گرفته شود. برخي از نمونه‌هاي فعاليت هوازي براي حفظ سطح تناسب‌اندام عبارتند از: ايروبيک دنس ، پياده ‌روي ، دو نرم ، دويدن ، دوچرخه‌ سواري ، شنا ، پله ‌نوردي ، طناب زدن ، اسکيت ، اسکي و از اين قبيل.
منبع : mardoman.net