تفاوت میکروفونهای دیافراگم کوچک و بزرگ

 يکي از معيارهاي انتخاب ميکروفون مناسب جهت صدابرداري در نظر گرفتن سايز ديافراگم آن است .عملکرد ميکروفون هاي با ديافراگم بزرگ در باز توليد فرکانس هاي پايين مناسب نيست و حتي ممکن است اين ضعف در فرکانس هاي بالا نيز احساس شود، که در نهايت پهناي باند محدودتري را ارائه خواهند داد. در مقابل يک ميکروفون با ديافراگم کوچک نويز ذاتي بيشتري دارد به اين دليل که ديافراگم آن سفت و محکم است و بنابراين حساسيتش کمتر است و نياز به تقويت بيشتر سيگنال در خروجي دارد که نتيجه آن اضافه شدن مقداري نويز به صداي خروجي است. خاصيت ديگر ميکروفون ديافراگم کوچک اين است که در مقابل فشار صوتي تحمل بيشتري دارد و ديرتر به کليپ و ديستورت مي رسد. قيمت ميکس و مسترينگ
هنگامي که بخواهيم فرکانس هاي خيلي بالا باز توليد شوند ، ميکروفون هاي ديافراگم بزرگ محدوديت بيشتري نسبت به ميکروفون هاي ديافراگم کوچک ايجاد مي کنند. اين محدوديت را مي تواند در سه مورد بررسي نمود:
1- ميکروفون با ديافراگم بزرگ تمايل دارد در مقابل حرکت مقاومت کند و حرکت زيادي انجام ندهد .
2- وزن زياد ديافراگم در ميکروفون هاي با ديافراگم بزرگ حرکت آن را براي فرکانس هاي بالا محدود مي نمايد.
3- تفاوت در لبه هاي کپسول ميکروفون ، توانايي آن را براي پاسخ به فرکانس هاي خيلي بالا محدود مي نمايد.

در نهايت انتخاب ميکروفون ديافراگم کوچک يا بزرگ بسته به نوع کاربري صورت مي گيرد. به طور مثال ميکروفون هاي با ديافراگم کوچک در محيط هايي که اکوستيک مناسب جهت صدا برداري ندارند مي توانند مفيد تر واقع شوند .