تاریخچه و مدل های قدیمی میکروفون

نام اصلي و قديمي ميکروفن با نام مستعار يا مايک (/ ma?k /)، [?] است که صدا را توسط برق يا سنسور به سيگنال الکتريکي تبديل مي کند. مبدل الکترومغناطيسي سيگنال صوتي به سيگنال هاي الکتريکي را تسهيل ميکند. ميکروفن در بسياري از وسايل مانند: تلفنها، سمعک، سيستم هاي آدرس هاي عمومي براي سالن هاي کنسرت و مراسم عمومي، توليد تصاوير متحرک، و مهندسي صوتي ضبط شده،راديو و تلويزيون، و در کامپيوتر براي ضبط صدا، تشخيص گفتار استفاده ميشود. 1
اکثر ميکروفن هاي امروز با استفاده از القاي الکترومغناطيسي (ميکروفن پويا)، تغيير ظرفيت خازني (ميکروفن کندانسور) و يا پيزوالکتريک (ميکروفن پيزوالکتريک) براي توليد يک سيگنال الکتريکي از تغييرات فشار هوا و ….بهره مي برد.. ميکروفن به طور معمول نياز به يک پيش تقويت کننده دارد.که اين امر باعث بيشتر شدن و قوي تر شدن صداي سخنران يا خواننده ميشود.

تاريخچه
به منظور صحبت با تعداد زياد مردم بود که، باعث تمايل به افزايش حجم صدا بود. اولين دستگاه شناخته شده براي رسيدن به اين بر ميگردد به ??? قبل از ميلاد با اختراع ماسک با دهانه بزرگ براي دهان طراحي شده بود که براي بيشتر شدن صدا درآمفي تئاترها استفاده مي شد.

مخترع آلماني يوهان فيليپ رايس اوايل يک فرستنده صدا که يک نوار فلزي متصل به غشاء ارتعاشي فعلي بود، در يک محلول اسيدي به يک ميله رسانا متصل شده بود.اين سيستم، به هر حال، به يک کيفيت صداي بسيار ضعيف رسيده بود. که نتايج بهتر از اين امر، باطراحي در تلفن اسکاتلندي آمريکايي الکساندر گراهام بل در سال???? به دست آمد..

David_Edward_Hughes akg c214 تاريخچه و مدل هاي قديمي ميکروفون David Edward Hughes
ديويد ادوارد هيوز مخترع يک ميکروفن کربني در سال ????
اولين ميکروفوني که صداي تلفن را فعال نمود ميکروفن کربني بود. اين امر به طور مستقل توسط ديويد ادوارد هيوز در انگلستان و اميل برلينر و توماس اديسون در ايالات متحده توسعه داده شد. اگر چه اديسون، اول ثبت اختراع خود را (پس از يک دعواي حقوقي طولاني) در اواسط سال ???? انجام داد، هيوز دستگاه کار خود را در مقابل بسياري از شاهدان چند سال پيش نشان داده بود. آموزش ميکس و مستر

ميکروفون کربن نمونه مستقيم از ميکروفون هاي امروز است و در توسعه تلفن، راديو و تلويزيون و لوازم ضبط حياتي بود و تاثير بسياري داشت. توماس اديسون ميکروفون کربن به فرستنده، خود را از سال ???? در اولين پخش راديويي به کار گرفته شد، استفاده شده در کاخ اپراي متروپوليتن نيويورک در سال ????? همچنين در سال ????، ميکروفون روبان، معرفي شد که يکي ديگر از نوع الکترومغناطيسي، که گفته مي شود هري F. اولسون، که اساسا مهندسي معکوس يک سخنران روبان توسعه يافته اند.

در طول نيمه دوم قرن ??، توسعه به سرعت توسط برادران Shure با آوردن SM57 پيشرفته. به همراه Milab در سال ???? با DM-1001 ديجيتال بنيان گذاري شد. آخرين تحولات و تحقيقات شامل استفاده از فيبر نوري، ليزر بود.
صدابرداران