انعطاف پذيري باس هاي ميكسر هاي ديجيتال

تمام باس ها و كانال ها در يك ميكسر آنالوگ ثابت بوده و مسير هاي سيم بندي شده دارند. به اين منظور بعضي ميكسر هاي آنالوگ جهت كاربري توليد و ميكس و بعضي هم جهت پخش زنده طراحي شده اند.اكثر تفاوت هاي اين ميكسرها به نحوه طراحي باس ها و استفاده از آنها بستگي دارد.بعضي از ميكسر هاي ديجيتال داراي باس هاي با انعطاف پذيري بسيار خوبي در مقابل باس هاي ميكسر هاي آنالوگ هستند.در عمل گاهي اوقات اين باس هاي منعطف ( Flex Busses ) ناميده ميشوند.اين باس هاي انعطاف پذير تمام امكانات باس هاي آنالوگ را دارا ميباشند.آنها امكاناتي از قبيل ولوم تنظيم دامنه ارسالي و كليدهاي PRE و POST ) حتي در جاهاي مختلف ميكسر ) را دارا ميباشند. همچنين خروجي اين باس ها به مقاصد مختلف ميتوانند ارسال شوند. قيمت ميکس و مسترينگ
به اين منظور يك ميكسر با باس هاي انعطاف پذير ميتواند جهت كاربري كه در نظر است پيكر بندي شده و استفاده شود.آنها ميتوانند جهت ارسال صدا به افكتور هاي داخلي و خارجي ، ضبط هاي آنالوگ يا ديجيتال ، تقويت كننده هاي هدفون ، بلندگو هاي استوديو يا اتاق فرمان استفاده شوند و همچنين به باس هاي ديگر ارسال شده و به عنوان يك ماتريس باس ها جهت يك كار زنده استفاده شوند.اين نوع ساختمان باس هاي انعطاف پذير يكي از بهترين مثال هايي است كه نشان ميدهد ميكسر هاي ديجيتال ميتوانند بسيار قوي تر و مناسب تر از ميكسر هاي آنالوگ باشند.

 

يك ميسكر ، صداهايي را كه از ورودي ها دريافت ميكند مخلوط كرده و به خروجي ها ارسال ميكند. در اين بخش به انواع ورودي ها و خروجي هايي كه روي اغلب ميكسر ها در دسترس است نگاهي مي اندازيم...