افکت های صوتی: Reverb

ريورب "حسي از چگونگي آکوستيک محل يا آمبيانس و فضاي محيط را بر صداي سازها يا کلام مي افزايد. براي دانستن چگونگي انجام آن، احتياج به فهم چگونگي رخ دادن Reverb در يک اتاق واقعي داريم. Reverb طبيعي در يک اتاق، مجموعه اي از چندين صداي منعکس شده است که تداوم صداي اوليه را مي سازند و به تدريج کاهش يافته و ميرا ميشوند. اين انعکاسات به گوش ما مي گويند که براي مثال در حال شنيدن صدا در اتاقي بزرگ يا اتاقي با سطوح داخلي سخت هستيد. براي نمونه صدايي که بلافاصله پس از فرياد زدن در يک استاديوم ورزشي خالي مي شنويد Reverb است. جلوه صوتي Reverb، صدا را در مکاني بسته همچون يک کلوب و يا سالن اجراي موسيقي، شبيه سازي مي کند. اين کار به وسيله توليد اتفاقي چندين بازآوا انجام مي گيرد. اين بازآواها آنقدر زياد و سريع هستند که گوش قادر به تفکيک آنها نيست.
Reverb و Echo مانند هم نيستند. Echo تکرار يک صدا است (HELLO hello hello hello) اما Reverb کاهش تدريجي صدا استHELLO-oo-oo-oo) آموزش ميکس و مستر
Reverb ديجيتالي هم در دستگاه مخصوص مولد Reverb و هم به عنوان قسمتي از يک دستگاه پردازشگر مولد جلوه هاي صوتي ويژه، قابل دسترس است. Reverb ديجيتالي تعداد زيادي الگوي پساوايي دارد که به عنوان برنامه ها يا الگوريتم هايي ذخيره مي شوند.
با چنين دستگاههايي ميتوان چگونگي صدا در اتاقي کوچک، اتاقي بزرگ و يا اتاقي که فرکانسهاي پايين را تقويت و فرکانسهاي بالا را تضعيف مي کند شبيه سازي کرد. الگوريتم هاي Reverb که در آنها شدت سيگنالهاي تاخيري زياد است نسبت به الگوريتم هايي که شدت سيگنالهاي تاخيري در آنها کم است، صداي صافتري دارند. برخي از انواع Reverb اين مکان را به شما مي دهند که فرکانسهاي بالاي 5 کيلوهرتز را قطع کنيد اين امر صدا را همچون اتاقهاي واقعي، طبيعي تر ميکند.
اگر از جلوه خاص Plate reverb استفاده کنيد درخشش تکرار صدا از يک صفحه فلزي نازک شبيه سازي مي شود که رايج ترين نوع جلوه ويژه صوتي در استوديوهاي حرفه اي است.

برخي دستگاههاي مولد افکت هاي صوتي به شما امکان ميدهند کيفيت تن صدا، زمان فرود صدا و ديگر پارامترها را تنظيم کنيد. جلوه هاي صوتي غير طبيعي مانند " فرود غير خطي صدا"
(Nonlinear decay)، " ريورب معکوس reverse reverb " که قبل از فرود صدا افزايش مي يابد و يا
Gated reverb نيز قابل دسترسي هستند. در Gated reverb اندکي پس از رسيدن يک نت ضربه اي، پسآوايي به طور ناگهاني قطع مي گردد. اين افکت اغلب براي ساز "اسنر درام" استفاده ميشود.
Pre-delay يا Pre-reverb delay (تاخير پس از پساوايي) جلوه ديگري است که در برخي از دستگاهها وجود دارد. اين جلوه صوتي يک تاخير کوتاه (30 تا 100 ميلي ثانيه) قبل از پسآوايي است و تاخيري را که قبل از شروع Reverb در يک اتاق واقعي رخ مي دهد، شبيه سازي ميکند.
هر چه ميزان افکت صوتي Pre-delay يا Pre-reverb delay بيشتر باشد اتاق بزرگتري تداعي مي شود.
اگر دستگاه مولد Reverb شما اين جلوه صوتي را ندارد، ميتوانيد با اتصال يک دستگاه مولد delay بين Aux-Send از ميکسر و ورودي دستگاه افکت reverb آن را ايجاد کنيد.

براي اتصال يک دستگاه Reverb به ميکسر، Aux-Send ميکسر را با کابلي به ورودي دستگاه Reverb وصل نماييد. سپس يک کابل ديگر (دو کابل براي استريو) را از خروجي دستگاه Reverb به جک مربوط به Aux-return ميکسر متصل کنيد. کنترل کننده ترکيب را در روي دستگاه Reverb
روي حالت wet يا reverb تنظيم کنيد. دگمه مربوط به Aux-return در حدود دو سوم مقدار کلي آن، و ميزان Reverb در هر ترک صوتي را با دگمه هاي مربوط به Aux-Send تنظيم نماييد. سطح سيگنال مربوط به Aux-Send را تا حدود 0VU نگه داريد و سپس سطح سيگنال مربوط به Aux-return را براي مقدار پسآوايي دلخواه به دقت تنظيم کنيد.