کار آهنگساز چیست؟

کار آهنگساز بسيار جذاب و در عين حال پيچيده است. آهنگساز تعيين مي کند يک ترانه با چه لحني ، در چه گامي ، با چه صدايي ، در چه دستگاهي و چه سبکي (پاپ ، راک ، رپ ، جاز ، بلوز و …) خوانده شود. اينکه کجاي ترانه بايد با صداي بلند يا پايين خوانده شود، اوج و فرود ترانه کجا باشد و برخي اوقات انتخاب ترجيع بند (نقطه اوج ترانه که معمولا تکرار مي شود) نيز اگر در ترانه مشخص نشده باشد، به اختيار آهنگساز مي باشد. آهنگسازي و تنظيم

آهنگساز معمولا براي آهنگسازي از ساز استفاده مي کند و همزمان مي نوازد و لحن و حس خود را روي ترانه اعمال مي کند. البته نواختن ساز اجبار نيست چرا که مي تواند با تکيه به تبحر خود و شناخت موسيقي بدون استفاده از ساز و تنها با زمزمه و تکرار ترانه ، آهنگسازي کند .

در آهنگسازي حرفه اي مثل ارکسترال، آهنگ ساخته شده به صورت نُت يادداشت مي شود و پارتيتور نام دارد. ولي در آهنگسازي هاي معمولي يا بهتر است بگوييم “ملودي سازي” معمولا نُت نويسي انجام نمي شود و ملودي ساخته شده با ابزاري ضبط و ذحيره مي شود. اين را مي توان نوع غير حرفه اي از آهنگسازي تلقي کرد.

کار آهنگساز توأم با خلاقيت و تحليل است. آهنگساز بايد فردي خلاق و هنرمند باشد. او بايد دانش و شناخت خوبي از عرصه موسيقي داشته و با پشتکار زياد آثار ارزشمندي را توليد کند. 

صدابرداران