نکاتی درباره آهنگسازی

همون طور که مي دونين گام هاي ماژور به صورت زير ساخته مي شن:
نت 8 ---نيم پرده---7---پرده---6---پرده---5---پرده---4---نيم پرده---3---پرده---2---پرده---1
و نتا به ترتيب از چپ به راست (تونيک - سوپر تونيک - مديانت - ساب مديانت - دومينانت - سوپر دومينانت - ليدينک نت (محسوس يا سنسيبل) - و اکتاو) ناميده مي شن

حالا اين نکته رو بايد توجه داشت که يک موسيقي حتما بايد با يکي از نت هاي (تونيک يا مديانت و يا دومينانت) شروع و با نت اکتاو تموم بشه . اينو همه تقريبا مي دونن حالا اين وسط يک نت هست که واسه ي من خيلي جالبه و يکم شيطونه !!! اونم نت محسوسه ... حالا چراشو بگم:

همون طور که مي دونين گام هاي ماژور به صورت زير ساخته مي شن:
نت 8 ---نيم پرده---7---پرده---6---پرده---5---پرده---4---نيم پرده---3---پرده---2---پرده---1
و نتا به ترتيب از چپ به راست (تونيک - سوپر تونيک - مديانت - ساب مديانت - دومينانت - سوپر دومينانت - ليدينک نت (محسوس يا سنسيبل) - و اکتاو) ناميده مي شن

حالا اين نکته رو بايد توجه داشت که يک موسيقي حتما بايد با يکي از نت هاي (تونيک يا مديانت و يا دومينانت) شروع و با نت اکتاو تموم بشه . اينو همه تقريبا مي دونن حالا اين وسط يک نت هست که واسه ي من خيلي جالبه و يکم شيطونه !!! اونم نت محسوسه ... حالا چراشو بگم:

اگه تو آثار بزرگ و اجراهاي بزرگ دقت کرده باشين يک فضا هاي خاليه وجود داره که معمولا موسيقي بعد اون فضا تموم مي شه يا خيلي غير منتطره موسيقي ادامه پيدا مي کنه اون فضا رو نت محسوس توليد مي کنه چطوري بگم عين اين مي مونه شما يک مداد رو عمودي روي ميز بزارين يک کم زمان مي بره تا يا بيفته (موسيقي يک دفعه تموم بشه) يا يکم بازي کنه و عمودي وايسته! (موسيقي خيلي غير منتظره ادامه پيدا کنه) اين نت يک همچين وضعيتي رو خلق مي کنه که به موسيقي مون روح مي ده

مثال :

گام دو ماژور : Do... Re... Mi... Fa... Sol... La... Si... Do
نت هايي که مي شه باهشون موسيقي رو شروع کرد : Do, Mi, Sol
تنها نتي که به موسيقي پايان مي ده : Do
نت محسوس اين گام : ُSi

اگه با دقت تو کاراي راک گوش بدين اين نت رو احساس مي کنين و اين وضعيت رو که شنونده رو تويه يک موقعيت بلا تکليفي قرار مي ده رو درک مي کنين. آهنگسازي و تنظيم

نکته ي آخر که خيلي مبتديانس اينه که تو گاما جا انگشتا رو خيلي خوب ياد داشته باشين ديگه اصلا بداهه نوازي تو خونتون جريان پيدا مي کنه چون اگه گام رو بدونين هر موسيقي رو با نت هاي اون گام همين طوري بزنين خودش يک پا شکل موسيقي مي گيره -مخصوصا اگه تو گروه باشين و از يک گام همه بداهه بزنن