متن آهنگ تب تنهایی

من از تکرار اسم تو… خودم رو تازه فهمیدم
کنارم بودی دنیا رو بدنبال تو چرخیدم
تو از دنیای غمگینم یدنیا دردو کم کردی
تو میدونی که با عشقت غم و تسلیم  من کردی
تب تنهایی تموم میشه
تا صدات میپیچه تو گوشم
تو وجود من تب عشقه
غمو.وبرداشتی از رو دوشم
خسته از  این زندگی بودم
با تو به دنیا برگشتم
تو همونی که تو دیروزم
دنبالش همیشه میگشتم
پرشده دیگه تو.خونه… هوای بودنت انگار
میدونم  که حسی داری نکن عاشقیتو انکارووو
من تو سرمای وجودم…گرمیه عشقتو میخوام
نفسم بسته به عشقت با وجودم تو رو میخوام
تب تنهایی تموم میشه اسرا موزیک
تا صدات میپیچه.تو گوشم
تو وجود من تب عشقه
غمو وبرداشتی از رو دوشم
خسته از. این زندگی بودم
با تو به دنیا برگشتم
تو همونی که تو دیروزم
دنبالش همیشه میگشتم