حدود و نظریه های مختلف راجع به شنوایی

از ابتداي تاريخ تحول آکوستيک تنها گيرنده مفيد و جالب توجهي که دائما به کار رفته ، عبارت از گوش انساني است . در اينجا جالب توجه اين است که تا به حال يه نظريه کامل و قابل قبولي راجع به کيفيت شنوايي پيدا نشده و موضوع اينکه آيا انسان چگونه ميشنود يکي از مسائل پيچيده پسيکو فيزيک ( Psycho Physic ) جديد ميباشد و دانشمندان آکوستيک و فيزيولوژي و بيو فيزيک هنوز در اينباره به تحقيقات خود ادامه مي دهند . آموزش ميکس و مستر

درک ارتعاشات صوتي در روي مغز ما به وسيله گوش ها انجام ميگيرد . با شنيدن از هر دو گوش ما متوجه صوت و جهتي ميشويم که صوت از آنجا به گوش ما ميرسد . اگر صوتي از يک پهلو به گوش برسد . اختلاف حس شنيدن در گوش زياد ميشود . در ارتعاشات زياد ( بلند ) سر براي گوش که در جهت مخالف صوت قرار گرفته است سايه ايجاد ميکند . همين عمل باعث ميشود که گوشها صورت مذکور را با ارتعاشات مختلف بشنود .

گوش ارتعاشات صوت را تا حد مخصوص ميتواند درک کند . اين حدود در اشخاص و سنين مختلف فرق دارد . پايين ترين حد شنوايي 16 ارتعاش در ثانيه است و اين ارتعاش نت دو ( C ) پايين ترين تن موسيقي که فقط در ارگهاي بزرگ ديده ميشود ، وجود دارد . بالاترين حد شنوايي با در نظر گرفتن سن از 4000 تا 20000 فرکانس ميباشد . بالاترين ارتعاش را تقريبا تا 35 سالگي ميتوان شنيد و با بالارفتن سن اين ارتعاشات به نسبت ضعيف تر ميشود . ارتعاشات پايين تر از 16 فرکانس را مادون صوت Infrason و ارتعاشات بالاتر از 20000 را ماوراي صوت Ultrason گويند .