تنظيماتي براي اكولايزر

50 hz:
زياد کردن موجب ميشود سازهايي که فرکانس پايين دارند مانند bass-toms – kick خيلي حجم دار تر به گوش برسد.
100 hz:
باز کردن باعث ميشود سازهايي که فرکانس پايين دارند سفت و سخت شنيده شود.
باز کردن باعث ميشود سازهايي مثل guitar – snare حجم دار تر به گوش برسد.
باز کردن باعث ميشود سازهايي مثل horn – piano اکتيو و حرکت دار شنيده شود.
با تنظيم اين فرکانس صداي guitar شفاف و واضح و حجم دار به گوش برسد.
200 hz:
باز کردن باعث ميشود صداي وکال پرشنيده شود.
باز کردن باعث ميشود صداي guitar – snare هموارشنيده شود.
با تنظيم اين فرکانس وکال و سازهايي که فرکانس mid دارند شفاف و تميز شنيده مي شود.

400 hz :
با تنظيم اين فرکانس صداي bass شفاف خواهد شد و در ولوم پايين نت شنيده مي شود.
با باز و بسته کردن اين فرکانس ميتوانيد صداي متفاوتي از drums بگيريد مخصوصا در kick – toms
باعث ميشود که صداي crash ها ambiance دار شنيده شود.

800 hz:
باز کردن اين فرکانس باعث ميشود صداي bass کوبيده تر شنيده شود.
با کم اين فرکانس صداي guitar نرم تر به گوش خواهد رسيد .

1500 hz :
باز کردن اين فرکانس باعث ميشود صداي bass کوبيده تر و ضربه ايي تر شود مانند slap bass – pick bass
با تنظيم اين فرکانس صداي guitar روان تر به گوش خواهد رسيد .

3000 hz :
باز کردن اين فرکانس باعث ميشود plack – bass- zip- zip شنيده شود.
باز کردن اين فرکانس صداي گيتارتان را attack دار خواهد کرد .
باز کردن اين فرکانس موجب ميشود تا صداي پيانو در فرکانس پايين attack دار به گوش برسد.
5000 hz :
با باز کردن آن vocal – toms بيشتر آميخته به موسيقي و واضحتر به گوش ميرسد.
با باز کردن آن touch bass واضحتر شنيده مي شود.
با باز کردن آن صداي پيانو ضربه ايي شنيده مي شود به خصوص در سبک هاي موسيقي rock
7000 hz:
با باز کردن آن صداي drums بيشتر metalik و صداي پرکاشن attack دار و سفت و سخت به گوش خواهد رسيد .
با باز کردن آن صداي guitar و سينتي سايزر شفاف و واضح تر به گوش ميرسد.
براي کم و زياد شنيده شدن s در وکال استفاده ميشود. آموزش ميکس و مستر

10000 hz:
براي شفاف کردن وکال کاربرد دارد.
براي واضح تر شنيده شدن و شفاف بودن piano – guitar استفاده ميشود.
باعث ميشود صداي tambourin- zille ( percusion ) سفت و سخت شنيده شود.
15000 hz:
براي vocal – flute و سازهاي نفسي کاربرد دارد.
باعث شفاف شنيده شدن سازهاي سيمي و سازهاي ضربه ايي ميشود.
باعث ميشود صداي sample و synth واقعي تر شنيده شود.