افكتور ديجيتال داخلي

بخش عمده اي از مخلوط كردن صدا براي هر كاربردي اضافه كردن افكت ميباشد. در ميسكر ديجيتال تمام اين افكت ها ميتواند ديجيتال بوده و داخل ميكسر به صدا اضافه شود اين كار باعث افزايش كيفيت صدا ميشود چرا كه استفاده از افكتور ها و پچ پنل هاي آنالوگ نخواهد شد.

قدرت پردازش داخلي يك ميكسر ديجيتال ممكن است بر حسب مورد استفاده تغيير داده شود. به عنوان مثال براي يك كنسرت زنده ممكن است يك آناليزور لحظه اي Real Time داشته باشيد يا وقتي كه براي اولين با صدا را داخل استوديو پخش ميكنيد. زماني كه در ضبط صداي گيتار ميباشيد ممكن است با استفاده از آمپلي فاير گيتار و بلند گو به آساني صداي مورد نياز خود را فراهم كنيد بدون اينكه تاثيري روي ميكروفن هاي ديگر گذاشته و نيازي به بلندگو هاي استوديويي باشد.براي مراسم پخش موسيقي زنده ممكن است نياز باشد 20 تا 30 فشرده ساز در مسير ميكروفن ها قرار دهيد تا دامنه سيگنال ها را كنترل كنيد.زماني كه در حال ميكس يك پروژه موسيقي هستيد ممكن است از آرايش بلندگو ها جهت گوش كردن به ميكس استفاده كنيد پس ممكن است افكت هاي ميكس را در وضعيت Mastering قرار دهيد تا با استفاده از فشرده ساز و گسترده ساز هاي ( Expander ) چند باند ميكس نهايي را روي CD يا DAT ضبط نهايي كنيد. تمام اين امكانات روي ميكسر هاي ديجيتال قابل انجام است. راحتي و قدرت افكتور ديجيتال داخلي مشخص كننده كيفيت موسيقي خواهد بود. قيمت ميکس و مسترينگ