اصطلاحات صدابرداری

هام hum : صدايي که اصطلاحآ به آن (( هوا )) مي گويند که به دليل پايين بودن کيفيت ابزارهاي صدابرداري به وجود مي آيد. البته هام مي‌تواند کاربرد آمبيانس را هم داشته باشد. يعني هميشه به عنوان يک صداي مزاحم خوانده نمي‌شود

نويز Noise : صداي (( ويز )) که در صورت وجود اشکال در يکي از لوازم صدابرداري شنيده مي شود.

آمبيانس Ambience : صداي محيط. مثلا وقتي در خيابان قرار از صدا ضبط کنيد. صداي ماشين‌ها و تمامي صداهايي که محيط را در برگرفته آمبيانس به حساب مي‌آيد.

ولوم ميتر Volume Meter : هر وسيله اي که ميزان بلندي صدا را نشان مي دهد (منظور رقص نور نيست). در برنامه هاي مونتاژ قسمتي وجو دارد که موقع پخش صدا، با تغيير رنگ، مقدار بلندي صدا را نمايش ميدهد.

ديستورت Distorted (صداي خراب): صدايي که بيش از اندازه قوي باشد و باعث شود نمايشگر ميتر به آخرين درجه برسد. اولين شرط صداي خوب ديستورت نبودن آن است. وقتي صدايي ديستورت شود اصطلاحا به خر خر مي‌افتد. براي درک اين اصطلاح کافيست موسيقي‌اي پلي کنيد و بعد صداي آنرا تا انتها بالا ببريد. وقتي اسپيکرتان توانايي پخش تمامي فرکانس ها را در آن ولوم مشخص نداشته باشد صداي موسيقي به صورت شفاف پخش نمي شود يعني ديستورت مي شود.

لول (Level) گيري: تنظيم قدرت صدا به نحوي که صدا ديستورت نباشد.
معمولا لول صدا را بر روي -12 ديسيبل تنظيم مي کنند(چه صدابرداران در سر صحنه و چه تدوينگر يا صداگذار هنگام گرفتن خروجي فيلم). معمولا صدا وقتي از 0 ديسيبل به بالا مي رود ديستورت مي شود.


ساند ديوايس(رکوردر) يکي از محبوب‌ترين دستگاه‌هاي ضبط صدا در بين صدابرداران ايراني


صداي مونو Mono : سيستم صداي يک باند که نسبتآ قديمي است و بيشتر براي ضبط صداهاي طبيعي (غير از موسيقي و استوديويي) استفاده مي شود مانند صداي انسان.

صداي استريو Stereo : سيستم صداي دو باند (باند چپ و راست) که تقريباً همه دستگاه ها با آن سازگاري دارند و در حال حاضر پرکاربردترين سيستم صوتي مي باشد. در اين سيستم هر کدام از باندها مي توانند جدا کار کنند. به عنوان مثال يکي از آنها موسيقي پخش کند و ديگري صداي خواننده را. باندهاي چپ و راست دقيقاً مثل هم هستند و فقط از لحاظ مکاني با هم فرق مي کنند.

باند ميکس Mix Channel : همان صداي استريو هست با اين تفاوت که صداي هر دو باند يکي است.

گفتار Narration commentary : صدايي که روي تصوير و صحنه فيلم مي آيد (و گوينده اش ديده نميشود) و صحنه را همراهي ميکند. گفتار ممکن است شرح خود صحنه باشد و يا ربطي به تصويري که مي بينيم نداشته باشد و موضوع ديگري غيراز واقعه روي پرده را بيان کند. به اين اصطلاح «Voice-over» نيز گفته ميشود.

صداي مستقيم Direct sound : صداي سرصحنه، صدابرداري از صحنه در حين و مقارن با فيلمبرداري.
به اصطلاح در سينماي صداي شاهد هم بدان مي گويند.

صداي مغناطيسي Magnetic sound : صدايي که بر نوار مغناطيسي ضبط شده باشد مثل نوار ضبط صوت. موقع فيلمبرداري، صدا (شامل گفتگوها و سروصداها) جداگانه بر نوار ضبط ميشود. اين نوار بعداً با نوار موسيقي ترکيب (mix) ميشود و در دستگاه «ترکيب کننده» (mixer) به صورت يک نوار تصويري، بر حاشيه فيلم ضبط ميگردد و صورت صداي اپتيک را به خود مي گيرد. در مواردي يک حاشيه و مغزي باريک نوار مغناطيسي در کناره ي فيلم ميدهند و صدا بر اين حاشيه ضبط ميگردد. آموزش ميکس و مسترينگ

سروصداهاي متفرقه Sound Effects : تمام صداهاي فيلم به جز گفتگوها و موسيقي،سروصداهاي مختلف (صداي پا،موتور اتومبيل، ريزش آب، غرش هواپيما و غيره).

بوم Boom : دسته بلندي که ميکروفن صدابرداري را موقع فيلمبرداري بر سر آن نصب مي کنند و خارج از حوزه ديد دوربين بالاي سر هنرپيشه ها نگاه ميدارند و همراه با حرکت آنان اين طرف و آنطرف ميبرند.

rain coat رين کت: همان پارچه پشمي هست که روي ميکروفني که بر بوم نصب شده قرار مي گيرد و از برخورد باران با ميکزوفن جلوگيري مي کند . همچنين صداي باد و هام هاي اضافي را مي‌گيرد.